lv | ru | en | cz

Často kladené otázky (FAQ)

1. Co to je status Příjemce půjčky?

Je to Příjemce půjčky, který splňuje tyto podmínky statusu:
• Věk minimálně 18 let.
• Nemá neuhrazené dluhy.
• Pracující fyzická osoba.
• Má v pořádku platební historii.

2. Je nutné ručení pro získání půjčky?

Pro získání půjčky se ručení nepožaduje.

3. Jaký je poplatek za jednorázovou registraci v systému www.creditcentre.eu?

Poplatek za jednorázovou registraci na internetu je 0,35 EUR.

4. Какими способами можно выбрать условия кредита в системе www.creditcentre.eu?

Условия кредита выбираются двумя способами:
• На сайте.
• Отправлением условий кредита Кредитору SMS-сообщением, в порядке, указанном на сайте.

5. Jak získat Půjčku přes internet?

Pro získání půjčky přes internet potřebujete:
• Mít registraci.
• Zvolit číslo bankovního účtu nebo platební karty, kam chcete poukázat půjčku.
• Zvolit si vyhovující Podmínky půjčky z košíku poskytovaných půjček.
• Stisknout Zvolit.
• Potvrdit Žádost o půjčku se zadáním hesla.

6. Jak získat Půjčku ze systému www.creditcentre.eu pomocí SMS?

• Je třeba být registrován na internetu, tj. mít svoje uživatelské ID a heslo.
• V nastaveních SMS v zóně uživatele rychlých půjček (MP), zapněte možnost získání půjčky pomocí SMS zprávy.
• Zaslat žádost o půjčku ve tvaru PROSHU (mezera) uživatelské ID (mezera) zvolená částka půjčky (mezera) doba ve dnech pomocí SMS zprávy na číslo mobilního telefonu 27734939.
• Obdržíte odpověď od www.creditcentre.eu. V kladném případě bude v SMS zprávě kód žádosti o půjčku.

7. Jaké údaje je potřeba doložit pro ověření totožnosti osoby při vyplnění registračního formuláře v systému www.creditcentre.eu

Při vyplnění registračního formuláře je potřeba uvést tyto přesné údaje:
• Rodné číslo.
• Adresu emailové pošty, na kterou Poskytovatel půjčky zašle dočasné heslo.
• Číslo mobilního telefonu, na který obdržíte uživatelské ID.
• Osobní účet, na který si přejete zaslat poskytnutou půjčku.

8. Jak se zaregistrovat na stránce www.creditcentre.eu?

• V registračním formuláři vyplnit všechny požadované údaje
• Potvrdit souhlas s tím, že společnost Alfa - Omega Money Services Group s.r.o. může za účelem přímého marketingu používat Vaše osobní údaje uvedené ve všeobecných podmínkách smlouvy o půjčku.
• Potvrdit, že jste si přečetl(a) podmínky smlouvy o půjčku a souhlasíte s nimi.
• Kliknout na Pokračovat.
• Zaplatit registrační poplatek z Vašeho osobního účtu uvedeného v registračním formuláři na účet společnosti. V případě nezaplacení registračního poplatku do 60 hodin dojde ke zrušení registrace.

9. Какие платежные реквизиты нужно указать, выполняя платеж за регистрацию на счет www.creditcentre.eu?

10. Kdy a jakým způsobem obdržím uživatelské ID a dočasné heslo?

Během několika minut zašleme na Vámi uvedené číslo mobilního telefonu SMS zprávu s uvedeným uživatelským ID a na e-mailovou adresu – dočasné heslo, jestliže:
• Vaše platba byla zaúčtována operátorem
• Byly správně uvedeny platební údaje.
• Platba byla provedena z Vašeho osobního účtu.

11. Jak se přihlásit do prostředí Žádosti o půjčku v systému www.creditcentre.eu?

Do prostředí Žádosti o půjčku se přihlásíte po zadání zaslaného Vám uživatelského ID a dočasného hesla.

12. Как подать заявку на получение быстрого кредита?

Вы должны:
• Зарегистрироваться.
• Выбрать номер банковского счета или платежной карты, на которую желаете получить кредит.
• Выбрать подходящие условия кредита из корзинки предоставляемых кредитов.
• Нажать Выбрать.
• Подтвердить заявку на кредит вводом пароля.
• Нажать Взять кредит.

13. Dostanu odpověď o poskytnutí půjčky?

Když splníte / nesplníte podmínky statusu Příjemce půjčky, zašleme Vám odpověď SMS zprávou na Vámi uvedené číslo mobilního telefonu (bod 7) o poskytnutí či neposkytnutí Půjčky.

14. Z jakých důvodů nedostanu včas Půjčku, jestliže splňuji podmínky statusu Příjemce půjčky?

Když nastane zpoždění z důvodu:
• Poruchy spojení.
• Zavinění třetími osobami.

15. Сколько можно брать кредитов, если не возвращен первый кредит?

Если не возвращен первый кредит, следующие заявки на кредит отклоняются.

16. Кто являетса лояьным клиентом?

Это клиент, который соответствует статусу Кредитополучателя и имеет: 5 (порядочно вернувший пять кредитов может получить 200 EUR кредит), порядочно оплаченных кредитов в системе www.creditcentre.eu

17. Do kdy musím splatit půjčku?

Splatnou částku (Součet částek Půjčky a Poplatku za půjčku) musíte zaplatit do dne splacení Půjčky nebo využít službu Prodloužení termínu půjčky.

18. Jak si prodloužit termín uvedený v žádosti o půjčku?

Prodloužit si termín je možné 2 způsoby:
1. Předem uhradit poplatek za půjčku (penále z prodlení a pokutu, pokud jsou vyměřené) na jeden z účtů creditcentre.eu. Aktivovat prodloužení přes "Zóna uživatele CC" > Žádost o prodloužení půjčky, zvolit si požadované Podmínky prodloužení termínu půjčky, potvrdit Žádost o půjčku se zadáním hesla, stisknout tlačítko "Prodloužit".

2. Podát žádost v zóně uživatele CC:
• Přihlásit se, jít na "Zóna uživatele CC" >Žádost o prodloužení půjčky, zvolit si požadované Podmínky prodloužení termínu půjčky, potvrdit Žádost o půjčku se zadáním hesla, stisknout tlačítko "Prodloužit".
• Uhradit poplatek za půjčku (penále z prodlení a pokutu, pokud jsou vyměřené) na jeden z účtů creditcentre.eu do 23 hod. od podání žádosti. Termín splatnosti půjčky se automaticky prodlouží po té, co Věřitel zaúčtuje platbu žadatele.

19. Jaké platební údaje je třeba uvést při provádění platby za účelem splátky půjčky na Internetu nebo na pobočce banky?

Při provádění platby uveďte tyto platební údaje:
• Jako variabilní symbol zadejte své rodné číslo, do textového pole zopakujte svoje rodné číslo. Pokud čerpáte více než jednu půjčku, uveďte ID půjčky, kterou splácíte.

20. Jak si prodloužit termín uvedený v žádosti o půjčku?

Prodloužit si termín je možné 2 způsoby:
1. Předem uhradit poplatek za půjčku (penále z prodlení a pokutu, pokud jsou vyměřené) na jeden z účtů creditcentre.eu. Aktivovat prodloužení přes "Zóna uživatele CC" > Žádost o prodloužení půjčky, zvolit si požadované Podmínky prodloužení termínu půjčky, potvrdit Žádost o půjčku se zadáním hesla, stisknout tlačítko "Prodloužit".

2. Podát žádost v zóně uživatele CC:
• Přihlásit se, jít na "Zóna uživatele CC" >Žádost o prodloužení půjčky, zvolit si požadované Podmínky prodloužení termínu půjčky, potvrdit Žádost o půjčku se zadáním hesla, stisknout tlačítko "Prodloužit".
• Uhradit poplatek za půjčku (penále z prodlení a pokutu, pokud jsou vyměřené) na jeden z účtů creditcentre.eu do 6 hod. od podání žádosti. Termín splatnosti půjčky se automaticky prodlouží po té, co Věřitel zaúčtuje platbu žadatele.

21. Proč Poskytovatel půjčky nezaúčtoval platbu splátky Půjčky?

• Při provádění platby nebyly správně uvedeny údaje příjemce.
• V účelu platby nebylo uvedeno nebo bylo nepřesně uvedeno rodné číslo.

22. Zaplatil(a) jsem vyšší částku než je Splatná částka, bude mi přeplatek vrácen?

Poskytoval půjčky Vám přeplatek vrátí:
• Odečtením ze splatné částky jiné Vámi čerpané půjčky.
• Když v sídle společnosti prokážete osobně svoji totožnost předložením osobních dokladů a podáte písemnou žádost ohledně vrácení přeplatku.

23. Mohu zjistit, kolik mám podaných žádostí o půjčku, kolik dlužím?

Po přihlášení se do zóny uživatele CC najdete v Nabídce, položka Moje Půjčky:
• Bilanci k aktuálnímu dni.
• Žádosti o půjčku.
• Platby.
• Podrobný přehled splátek.

24. Jak je možné zjistit bilanci své půjčky?

• Zašlete nám z čísla Vašeho telefonu, které jste uvedl(a) při registraci do systému creditcentre.eu SMS zprávu s textem INFO (na číslo mobilního telefonu 27734939).
Obdržíte jako odpověď SMS zprávu, ve které bude uvedena bilance půjčky k aktuálnímu dni.

25. Co mám dělat, jestliže jsem přišel o přihlašovací data?

• Jestliže jste ztratil(a) uživatelské ID nebo heslo, zašlete nám z čísla Vašeho telefonu, které jste uvedl(a) při registraci do systému www.creditcentre.eu SMS zprávu s textem POTIRIAL (na číslo mob. telefonu 27734939). Obdržíte od nás SMS zprávu s ID Uživatele a e-mailem Vám zašleme dočasné heslo.

• Jestliže bylo ztraceno telefonní číslo, přihlaste se do systému creditcentre.eu s uvedením Vašeho uživatelského ID a hesla, poté klikněte na "Zóna uživatele CC" > "Nastavení SMS", zde můžete zadat nové telefonní číslo, označte jej jako hlavní a potvrďte provedení změny, přičemž zadáte svoje heslo.

• Jestliže byla ztracena e-mailová adresa, přihlaste se do systému kreditucentrs.eu s uvedením Vašeho uživatelského ID a hesla, poté klikněte na " Zóna uživatele CC " > "Moje data", zde si můžete změnit e-mailovou adresu.

• Jestliže bylo ztraceno uživatelské ID a telefonní číslo, zopakujte platbu registračního poplatku ze svého osobního účtu a do účelu platby uveďte rodné číslo a nové telefonní číslo, na které Vám bude zasláno uživatelské ID.

• Jestliže bylo ztraceno heslo a e-mailové adresy, zopakujte platbu registračního poplatku ze svého osobního účtu a do účelu platby uveďte rodné číslo a novou e-mailovou adresu, na kterou Vám bude zasláno dočasné heslo.

26. Kdy se zaúčtují platby a ověřují se žádosti o půjčku?

Naše pracovní doba:
Po - Pá od 8 do 17 hod.
So - Ne zavřeno

Informace

- Registrační poplatek 0,35 EUR.

Pracovní doba:

Po - Pá od 8:00 do 17:00
So - Ne zavřeno

Kontakty


Alfa-Omega Money Services Group s.r.o.

Česká Republika
Moulikova, Praha 5, Smíchov, PSČ 150 00
IČ organizace: 24849294

Tel.:   +371 27734938
         
+420 608556362
Skype: creditcentre.eu
E-mail: lv@creditcentre.eu


Částka
Termín
--.-- EUR
Půjčka--.-- EUR
Poplatek za půjčku
Termín půjčky Dní
Do splatná částka: EUR
Množství 20 na 175 EUR, počet dnů 5-30 dny
Informace jsou platné 18-09-2020
Live chat